Kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina?

*Kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina?*

A. Sosiolinguistik

B. Sematik

C. Gramatikal

D. Didaktik

E. Ensiklopedia

Jawaban: C. Gramatikal.

Dilansir dari Ensiklopedia, kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina gramatikal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.