Disawang tina eusina pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sabaraha golongan diantarana nyaeta?

*Disawang tina eusina pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sabaraha golongan diantarana nyaeta?*

A. muji ka Gusti Alloh

B. doa jeung tobat ka Pangeran

C. solawat ka kangjeung nabi

D. Jawaban ab jeung c bener

E. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Jawaban ab jeung c bener.

Dilansir dari Ensiklopedia, disawang tina eusina pupujian teh bisa dipasing-pasing jadi sabaraha golongan diantarana nyaeta jawaban ab jeung c bener.

Leave a Comment