Mengeluarkan zakat mal bagi orang yang mempunyai harta kekayaan telah mencapai nisab dan haulnya hukumnya?

*Mengeluarkan zakat mal bagi orang yang mempunyai harta kekayaan telah mencapai nisab dan haulnya hukumnya?*

A. sunah

B. Mubah

C. Fardu “€˜ain

D. Fardu kifayah

E. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Fardu “€˜ain.

Dilansir dari Ensiklopedia, mengeluarkan zakat mal bagi orang yang mempunyai harta kekayaan telah mencapai nisab dan haulnya hukumnya fardu “€˜ain.

Leave a Comment