Sawijining aksi or solah bawa, utawa crita kang dipentasake dening paraga-paraga diarani?

*Sawijining aksi/solah bawa, utawa crita kang dipentasake dening paraga-paraga diarani?*

A. Sesorah

B. geguritan

C. Drama

D. Panembrama

E. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Drama.

Dilansir dari Ensiklopedia, sawijining aksi/solah bawa, utawa crita kang dipentasake dening paraga-paraga diarani drama.

Leave a Comment