Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Sutasoma karya?

*Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Sutasoma karya?*

A. Mpu Prapanca

B. Mpu Tantular

C. Mpu Sedah

D. Mpu Gandring

E. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Mpu Tantular.

Dilansir dari Ensiklopedia, semboyan bhinneka tunggal ika berasal dari buku sutasoma karya mpu tantular.

Leave a Comment