Allah Swt. Memerintahkan kepada umat manusia agar senantiasa bersikap Husnuzan terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perintah tersebut tertuang dalam Q.S Al-hujurat ayat?

*Allah Swt. Memerintahkan kepada umat manusia agar senantiasa bersikap Husnuzan terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perintah tersebut tertuang dalam Q.S Al-hujurat ayat?*

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

E. 15

Jawaban: B. 12

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, allah swt. memerintahkan kepada umat manusia agar senantiasa bersikap husnuzan terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. perintah tersebut tertuang dalam q.s al-hujurat ayat 12.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu *Ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, cinta dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang, di mana keterpautan jiwa itu ditautkan oleh ikatan aqidah Islam, iman dan taqwa merupakan pengertian dari?* beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Leave a Comment