Gambar yang mempunyai arti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk dinamakan?

*Gambar yang mempunyai arti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk dinamakan?*

A. lukisan

B. karikatur

C. kartun

D. dekoratif

E. komik

Jawaban: B. karikatur

Menurut Variansi.com, gambar yang mempunyai arti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk dinamakan karikatur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.