Routine tak pangan!Ater ater sing ono ing tembung dakpangan jenenge?

*Routine tak pangan!Ater ater sing ono ing tembung dakpangan jenenge?*

A. HANUSWARA

B. TRIPURUSA

C. BANGUNDESA

D. WANDA

E. Semua jawaban benar

Jawaban: B. TRIPURUSA.

Dilansir dari Ensiklopedia, routine tak pangan!ater ater sing ono ing tembung dakpangan jenenge tripurusa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.